Časté dotazy (FAQ)

Je rezervace letenky závazná?

Samotná rezervace letenky závazná není, s výjimkou některých nízkonákladových leteckých společností. Dokud neprovedete platbu za letenku, máte ji pouze rezervovanou. Po uhrazení platby je vám teprve vystavena závazná letenka. Do té doby můžete bezplatně provádět některé změny, které se týkají vaší rezervace (změna místa, změna termínu, úplné zrušení rezervace). Jakmile je ale vaše rezervace zaplacená a letenka vystavená, jsou tyto změny již zpoplatněné. Stejně tak, jako není rezervace letenky závazná pro vás, není závazná ani pro leteckou společnost. Může se tedy stát, že se cena letenky změní v závislosti se změnou kurzů nebo zvýšení leteckých poplatků.

Je možné provést změnu jména v rezervaci?

Rezervace se provádí vždy na určité jméno a příjmení se všemi platnými údaji, aby nemohlo docházet ke zneužití. Z těchto důvodů není změna jména v rezervaci možná. Pokud potřebujete změnu jména v rezervaci ze závažných důvodů provést, je potřeba nejprve kontaktovat leteckou společnost, u které jste rezervaci provedli a předložit svůj požadavek. Záleží pak na samotné společnosti, zda vám tuto výjimku povolí. Nejčastěji se k výjimce přistupuje v případě zkomolení či záměně křestního jména, přičemž příjmení zůstává stejné. Povolená změna bude s největší pravděpodobností zpoplatněná.

Jak mohu provést platbu letenky?

Letenku můžete zaplatit více způsoby. Platbu lze provést v hotovosti na pobočkách letecké společnosti nebo převodem na účet pod svým variabilním symbolem. Mezi nejčastěji využívané metody v poslední době patří online platba pomocí internetu. Tato platba je maximálně bezpečná, rychlá a pohodlná. Po ověření vaší transakce a provedení platby vám pak letenka přijde na zadaný email. Není tedy potřeba žádná osobní návštěva.

Proč musím platit letištní poplatky?

Úhrada letištních poplatků je povinná pro každého cestujícího. V ceně jsou zahrnuty například poplatky za odbavení a další nutné procedury, které vyžadují asistenci personálu či jiné finanční výdaje. Proto jsou letištní poplatky nevyhnutelné.

Jsou veškeré letištní poplatky zahrnuty již v ceně letenky?

Dnes je již téměř pravidlem, že klasické letištní poplatky jsou automaticky zahrnuty v ceně letenky. Není tomu tak ale vždy. Některá letiště si mohou navíc účtovat odletovou taxu. Dochází k tomu však pouze ve výjimečných případech. Také může dojít k nadstandardním situacím, které nepatří do základních služeb leteckých společností. V takovém případě je potřeba počítat s poplatky, které nelze účtovat do ceny letenky. O těchto poplatcích jste ale vždy informování dříve, než si danou službu zvolíte.

Mohu zakoupit společně s letenkou i cestovní pojištění?

K samotné letence si můžete přikoupit celou řadu dalších služeb. Patří mezi ně i cestovní pojištění, které bývá ve spojení se zakoupením letenky u dané společnosti finančně mnohem výhodnější, než v případě, že si cestovní pojištění zakoupíte zvlášť.

Co je to itinerář?

Itinerář je rozpis letu s podrobnými informacemi o všech potřebných údajích, které se vás týkají. Díky němu budete přesně znát všechny potřebné informace včetně času i místa odletu a případných mezipřistání. Itinerář bývá často součástí online programu „ViewTrip“.

Co je to „ViewTrip“?

„ViewTrip“ je velmi užitečný program, který vám umožní sledovat nejen veškeré informace o vašem letu, ale také přináší aktuální informace o zvolené destinaci. Díky tomu jste vždy v obraze a nemusíte se obávat žádných nemilých překvapení. Tato služba je dostupná pouze cestujícím s platnou rezervací. Po zadání čísla rezervace se vám odkryjí veškeré potřebné informace.

Na co si dát zvláště pozor?

Před odletem je potřeba se důkladně přesvědčit o všech potřebných dokladech. Základním dokladem je pas. Pečlivě zkontrolujte také jeho délku platnosti. Znovu ověřte aktuální a platné údaje na své letence. Pokud potřebujete ke vstupu do dané destinace vízum, zajistěte si jej včas. Často je nezbytné také tranzitní vízum. Tyto chyby jsou nejčastějším důvodem ke komplikacím při odletu.

Je možné nastoupit cestu v místě přestupu?

Bohužel tato varianta není možná. Nelze mít totiž jednotlivé přestupy pod kontrolou. Letenky mají určenou trasu s přesně zadaným místem a časem odletu. Ani jeden z těchto údajů není zaměnitelný. Pokud tedy nenastoupíte v zadaném místě odletu, celý váš let bude automaticky zrušen. Týká se to také zpáteční letenky, pokud byla zakoupena společně s odletovou letenkou do dané destinace. Zároveň vám za toto zrušení nepřísluší žádná finanční ani jiná náhrada.

S jakým předstihem se mám dostavit k odbavení?

K odbavení je potřeba se dostavit s dostatečným odstupem před samotným odletem. Samotné odbavení totiž zabere nějaký čas. Doporučená doba je minimálně dvě hodiny před odletem. Je mnohem lepší čekat na svůj odlet po odbavení o něco déle, než jej promeškat kvůli delšímu odbavení. Přesnou dobu odbavení většinou uvádí každá letecká společnost zvlášť. Také záleží na lokalitě, pro kterou je váš let určen. Například při letu do U.S.A. se doporučuje předstih minimálně tří hodin před samotným odletem kvůli delší proceduře při odbavení.

Můžete doporučit nějaké praktické rady pro cestu?

Doporučené rady vycházejí často z nejčastějších problémů cestujících.

Rozhodně je důležité počítat s odlišným časovým pásmem v cílové destinaci. Pokud těmto problémům chcete předejít, zjistěte si dané časové pásmo a zkuste se mu před odletem přiblížit svým spánkovým režimem.

Mnoho lidí také trápí bolesti v uchu, kterou trpí v letadle. Tu způsobuje změna tlaku při letu. Pomoci může obyčejná žvýkačka. Pokud vás bolest v uchu stále trápí, můžete vyzkoušet metodu ucpání nosu, zavření úst a následného polknutí. Tato metoda by měla uvolnit tlak v uších a zbavit vás nepříjemného tlaku nebo bolesti.

Abyste se při letu cítili pohodlně, je dobré zvolit volnější oblečení, které vás ve vašem pohodlí nebude nijak omezovat. Doporučovaná jsou přírodní vlákna, která jsou v danou chvíli nejpohodlnější. Oblečení by vás rozhodně také nemělo škrtit, jelikož vám hrozí nepříjemná nevolnost či jiné špatné pocity.

Pokud jsou vaše děti netrpělivé, je dobré je na cestě zabavit, aby jim cesta rychleji utíkala. Menší děti spolehlivě uklidní kojení nebo dětská lahev s dudlíkem.

Kvalifikovaný personál je vám k dispozici takřka po celou dobu letu. Pokud vás bude cokoliv během cesty trápit, je dobré se obrátit přímo na letušky. Pamatujte ovšem na to, že se i ony musí řídit pracovními předpisy a musejí plnit i další své povinnosti, které jim při letu náleží.

Jaká je povolená váha zavazadel?

Limity váhy zavazadel se liší podle leteckých společností. Každá společnost si totiž určuje svoje vlastní váhové limity zavazadel. Ty jsou závislé také na letecké třídě, kterou pro svůj let využíváte. Ve většině případů může mít zavazadlo v průměru kolem 15-25 kg, příruční kabinové zavazadlo pak kolem 5-8kg. O přesné limitní váze zavazadla se ale raději informujte přímo u své letecké společnosti. Někdy může být povolená váha zavazadel uvedená také ve vašem leteckém rozpisu. Pokud vaše zavazadlo tento limit překročí, jste povinní zaplatit příslušný poplatek podle sazebníku dané letecké společnosti.

Jak postupovat v případě reklamace letenky?

Pokud máte závažné důvody k reklamaci letenky, je potřeba tuto záležitost řešit přímo s leteckou společností, která letenky vystavila. Samotný prodejce letenek je ve většině případů v záležitosti chyb letenek nevinně, jelikož funguje pouze jako zprostředkovatel služby, který odpovídá za řádné dodržení a uzavření smlouvy o dopravě. Jestliže se údaje na letence liší od vaší objednávky, musíte co nejdříve kontaktovat vystavující kancelář společnosti, která vaši reklamaci posoudí a vyhodnotí. Při podání reklamace je důležité uvést důvod vaší stížnosti, doklad totožnosti a také doklad o zaplacení letenky. Někdy postačí její samotná kopie. Každá reklamace je posuzována individuálně a je proto nutné počítat s určitou časovou rezervou.

Jaké jsou storno podmínky u již vystavené letenky?

V případě, že z nějakého důvodu musíte nechat stornovat již vystavenou letenku, záleží tarifu zakoupené letenky, jaké budou případné storno podmínky. Většinou platí pravidlo, že čím je letenka výhodnější finančně, tím méně výhod přináší v případě samotného storna. U těch nejlevnějších může dojít k tomu, že v případě jejich storna vám nebude uhrazena žádná část platby. Pokud jsou storno změny možné, většinou jsou také zpoplatněné. Pak můžete změnit termín vašeho odletu, popřípadě převést letenku na jinou osobu nebo let zrušit úplně. Vhodné je také zřízení pojištění storna poplatku, který vás může částečně ochránit, pokud nemůžete odletět ze zdravotních důvodů. O podmínkách storna je vhodné se tedy informovat ještě před samotným zakoupením letenky, abyste dopředu věděli, co vás v případě využití storna čeká.

Jak stornovat již vystavenou letenku?

Podmínky pro stornování již vystavené letenky se různí podle letecké společnosti, u které byla letenka vystavena. Případné stornování musíte pak provést osobně nebo v některých případech písemně, kdy můžete využít také online emailovou korespondenci. V žádosti o stornování letenky musíte uvést důvod ke stornování a předložit platnou letenku, která již byla zaplacena. U jednotlivých společností se ke stornování letenky přistupuje různě. Některé ji nepovolují vůbec, jiné mají přísné podmínky pro storno a další vám nabídnou stornování letenky za poplatek. Je proto vhodné, abyste si nejpozději v den zakoupení letenky uzavřeli také pojištění proti stornování, které může vyřešit celou řadu nepříjemností.

Co je to rekonfirmace zpátečního letu a kde ji mohu provést?

Rekonfirmace zpátečního letu je znovu-potvrzení letu, které se musí provést nejdéle 72 hodin před samotným odletem. Platí to hlavně v případě, kdy si svoji dovolenou organizujete bez pomoci cestovní kanceláře. Díky tomu se také včas dozvíte, zda nenastali v případě vašeho letu jakékoliv změny, které by vás mohly ovlivnit či vás nepříjemně zaskočit, když už byste stáli na letišti připraveni k odbavení.

Rekonfirmace zpátečního letu se provádí u zástupce letecké společnosti a v některých případech i u samotného prodejce letenek. Toto ověření stačí provést telefonicky. Není tedy zapotřebí osobní návštěva.